Logo
東海大學畜產與生物科技學系-學術研究-期刊論文-鄭登貴

鄭登貴

 Generation and Characterization of a Transgenic Pig Carrying a DsRed-Monomer Reporter Gene. Chih-Jen Chou, Shao-Yu Peng, Mei-Han Wu, Cho-Chen Yang, Yu-Sheng Lin, Winston Teng-Kui Cheng, Shinn-Chih Wu, Yao-Ping Lin. PloS One. 2014. 9(9):1-10.